Fiskekort Södra Marsund
Se & göra Aktiviteter

Fiskekort Södra Marsund

Det finns inte något gemensamt fiskekort för hela Åland. Istället finns sammanlagt 56 fiskekortsområden samt 16 landskapsägda områden. Fiskekortet gäller för sportfiske med kastspö, pilke eller mete inom det angivna området.

När du sportfiskar på Åland är tillämpande av Catch and Release en rekommendation. Grundregeln är att du inte ska ta hem fler fiskar än du tänker äta. Om fisken inte uppnår minimåtten är du dessutom skyldig att släppa den tillbaka i havet. Ibland kan draget sitta tokigt och allvarligt skada fisken. Då ska du avliva den så snart som möjligt.

Allmänna regler för sportfiske på Åland
• Undvik att slita på natur och miljö.
• Skaffa dig kännedom om gällande bestämmelser om fredningstider, fredningsområden, minimimått samt ömtålig natur. Respektera dessa.
• Fiska aldrig utan tillstånd och fiskekort.
• Använd de metoder och redskap som ger fisken bästa möjliga utsikter till överlevnad om/när den släpps tillbaka.
• Avliva omedelbart fångad fisk som skall behållas.
• Fånga aldrig mer fisk än du själv kan förbruka.
• Bedriv sportfiske med hänsyn till yrkesfiskets och det traditionella husbehovsfiskets behov och redskap.
Under tiden 15 april till 15 juni varje år är sportfiske från land förbjudet, detta av hänsyn till häckande sjöfåglar. På Åland gäller även följande fredningstider: kräfta 01/9 – 20/7 kl. 20.00, gös 1/6 – 30/6. Under fredningstid är det förbjudet att fiska, hålla i lager, transportera, sälja, köpa eller mot betalning servera fredad fisk eller kräfta.
Mått:
Abborre 20 cm 10st/dygn/person (Fisk under 20 cm bedöms inte ha något matvärde varför de bör återutsättas.)
Braxen 42 cm
Gädda 55 cm 1st/dygn/person
Gös 37 cm 1st/dygn/person
Havsöring 50 cm 1st/dygn/person
Lax 60 cm
Sik 35 cm
Kräfta: minimi 10 cm (panntagg-stjärt mellersta flik)

Södra Marsund: Se karta

Läs mer om fiskereglerna på Åland på https://visitaland.com/upplev/aktiv-utomhus/sportfiske/sportfisket-aland/